تنوع زیاد ارائه خدمات در صنعت لیزینگ

رضا محمدی نویسی، مدیرعامل شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه: تنوع محصول یک متغیری از میزان تقاضای بازار بوده و تمام این سیاست‌هایی که نهادهای دست اندر کار و شرکت های لیزینگ انجام می دهند با هدف این است که قسمت عمده نیاز مشتریان خصوصاً در حوزه نیازهای مصرف خرد به سمت صنعت لیزینگ سوق پیدا کند.

تنوع زیاد ارائه خدمات در صنعت لیزینگ

به گزارش چابک آنلاین، در کشورهایی که در حوزه لیزینگ پیشرو هستند بیشتر ابزارهای متنوع‌تر و گسترده‌تر شروع به کار کرده واکنون موفق شده اند.

شرکت های لیزینگ هم ناگزیر به این هستند که پرتفوی شرکت  را در حوزه های  مختلف  گسترش دهند و این اتفاق افتاده است.

چندین سال پیش گفته می شد که لیزینگ فقط مربوط به فروش  اقساطی  خودرو بود اما اکنون صنعت لیزینگ در حوزه های زیادی مثل لوازم خانگی فعال شده است.

با توجه به قیمت های موجود در بازار و شرایط به وجود آمده،خیلی از گروه های مختلف جامعه نیاز به این دارند که حتی لوازم خانگی و کالاهای خرد را به صورت اقساطی بخرند و این باعث شد که  سهم محصولات دیگر در سبد شرکت های لیزینگ افزایش پیدا کند.

در حال حاضر شرکت های لیزینگ به سمت عرضه کالاهای متنوع رفته اند و این امکانات را هم فراهم کرده اند وزیر ساخت ها ی خوبی  هم فراهم شده است.

سطح تقاضا درحال افزایش بوده و صنعت لیزینگ ناگزیر است که به سمت این بستر ها حرکت ها کند تا نیاز های جامعه را پاسخ دهند.

تاریخ:
25 بهمن 1402
اخبار مرتبط