حذف مالیات بر ارزش افزوده خدمات لیزینگ

رضا محمدی نویسی، مدیرعامل شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه: شرکت‌های لیزینگ نسبت به سودی که بابت اقساط از مشتری دریافت می‌کنند مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، که این ارزش افزوده عملاً فشاری بر دوش مشتری نهایی بود.

حذف مالیات بر ارزش افزوده خدمات لیزینگ

در مصاحبه با خبرگزاری چابک مطرح شد، با توجه به پیگیری‌ها مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده در خدمات  شرکت‌های لیزینگ حذف شدکه این موضوع  بهای تمام شده برای مشتری رانیز  پایین آورد.

زمانی که شرکت‌های لیزینگ مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند بهای تمام شدۀ مشتری نیز بالاتر می‌رفت، اما با مساعدت‌هایی که انجام شد در نهایت منفعت مشتریان و مصرف‌کنندگان خدمات لیزینگ نیز تأمین شد.

شرکت‌های لیزینگ نرخ سود مشخصی دارند که این نرخ ۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده که  با توجه به این‌که درحال حاضر این نرخ ۲۳ درصد است، سقف سود شرکت‌های  لیزینگ ۲۶ درصد خواهد بود و گرفتن سود بالای ۲۶ درصد از مشتری غیرقانونی است.

تاریخ:
14 بهمن 1402
اخبار مرتبط