دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران

برگزاری دوازدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران

دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران

به گزارش اتاق آنلاین دوازدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور آقای محمدی نویسی و با محوریت بررسی الزامات جهش تولید با مشارکت مردم و پیگیری مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.


تاریخ:
1 خرداد 1403
اخبار مرتبط