فروش خودرو عمده ترین محصول در پورتفوی شرکت های لیزینگ

رضا محمدی نویسی، مدیر عامل شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه: با توجه به اینکه شرکت های لیزینگ از لحاظ قوانینی ۵ درصد حقوق صاحبان سهام خود را می توانند وام بدهند و با توجه به سرمایه ای که شرکت های لیزینگ دارند می توان گفت عمده سهام و پرتفوی شرکت های لیزینگ در حوزه فروش ماشین، خودرو های سواری، خودرو های تجاری و لوازم خانگی و ماشین آلات خرد برای شرکت های تولیدی کوچک مقیاس تر انجام می شود.

فروش خودرو عمده ترین محصول در پورتفوی شرکت های لیزینگ

به گزارش چابک آنلاین، هرچند که این تکلیف نیست و ممکن است شرکت های لیزینگی که سرمایه بیشتری داشته باشند در این حوزه سهم خود را به این سمت بیشتر ببرند.

به صورت عام، برآیند شرکت های لیزینگ نشان میدهد که شرکت های لیزینگ نیاز های مصرف کنندگان نهایی را پاسخگو هستند.

تاریخ:
9 اسفند 1402
دسته بندی
اخبار مرتبط