نشست فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران

نشست فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران با حضور نمایندگان تشکل‌ها و هیات رئیسه اتاق ایران با موضوع انتخابات پارلمان بخش خصوصی برگزار شد.

نشست فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران

نشست فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران با حضور نمایندگان تشکل‌ها و هیات رئیسه اتاق ایران با موضوع انتخابات پارلمان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست آقای رضا محمدی نویسی، مدیرعامل شرکت و عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز حضور داشته و نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه بیان نمودند.

تاریخ:
23 بهمن 1402
اخبار مرتبط