نشست مشورتی شیوه نامه عاملیت و منابع مالی لیزینگ ها برگزار شد.

در ادامه برگزاری جلسات کمیته نظارتی بر شیوه نامه عاملیت و تامین مالی لیزینگ، نشستی مشورتی با حضور محسن معلمیان رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، اصغر زارع نژاد دبیر کل انجمن، دکتر رضا محمدی نویسی مدیرعامل شرکت فراز اندیشان صنعت و توسعه و دست اندرکاران و کارشناسان طرح مذکور در محل واسپاری فراز اندیشان برگزار شد.

نشست مشورتی شیوه نامه عاملیت و منابع مالی لیزینگ ها برگزار شد.

در ابتدای نشست فوق محسن معلمیان رئیس هیأت مدیره انجمن برگزاری جلساتی از این دست را اقدامی مهم برای آسیب شناسی و هم نظری بیشتر دانست و نکاتی را از منظر متقاضی در رابطه با هرچه کارآمدتر شدن ِطرح عاملیت، ارائه نمود.

دکتر رضا محمدی نویسی در این جلسه با اشاره به سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان انجمن و شرکت فرازاندیشان به عنوان متولی پروژه ی حاضر در سال‌های گذشته گفت: برگزاری نشست های مشترک در جهت پیشبرد امور می‌تواند بنایی برای بستر سازی بهینه و همکاری های منسجم تری باشد.

وی اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب شیوه نامه عاملیت مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفه‌هایی طرح عاملیت و تامین منابع مالی که باید بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.

در ادامه این نشست اصغر زارع نژاد دبیر کل انجمن با اشاره به نکاتی پیرامون ارتقای کیفی طرح عاملیت بیان داشت: نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای از این جلسه به دست آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات انجمن و مجری طرح مذکور شد.گفتنی است در این نشست ایرادات موجود مورد ارزیابی قرار گرفت و طرفین پس از ارائه نقطه نظرات خود، اصلاحات را مطرح نموده و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات منتج از جلسه‌ی حاضر، پیش نویس طرح عاملیت برای ارائه در جلسه‌ی آتی هیئت مدیره‌ انجمن به منظور بررسی و رسیدن به جمع بندی نهایی آماده سازی شود.

تاریخ:
27 آذر 1400
اخبار مرتبط